February 22, 2009

CREATION

Those are one of my very powerful fractals. You can use them for creations and creativity. Very very powerful.To sta dva zelo močna fraktala. Uporabiš ju lahko za ustvarjanje in ustvarjalnost. Zelo zelo močna sta.

February 21, 2009

February 20, 2009

February 19, 2009

EVOLUTION

Activate your DNA.

EVOLUCIJA.

Aktiviraj svoj genski zapis.

February 18, 2009

February 17, 2009

February 16, 2009

February 15, 2009

February 14, 2009

February 13, 2009

PINK FLOYD

I really don't know why but I constantly link this fractal to music group Pink Floyd... I think that one of their covers looked similar - at least for me. It is one of my earlier fractal, but I still love it.

Ne vem zakaj, vendar me ta fraktal vedno, ko ga pogledam, spomne na skupino Pink Floyd. Zdi se mi, da je ena njihova plošča izgledala nekako takole - vsaj meni je podobna temu mojemu fraktalu. To je eden mojih prvih fraktalov in mi je še vedno zelo všeč.