July 15, 2008

NEW ENERGY FRACTALS

~ New Energy Fractals ~

Tobias from Crimson Circle about fractals:

''Well, fractal geometry, sacred geometry, numerology, numbers themselves and what we would call more universal mathematics are incredible ways of understanding how energy flows and how it responds to consciousness.''

''And you can actually use fractal geometry as a way to connect in an easier way to the nonphysical realms.'' Shoud 8, 2008: Claim Who You Are, Q&A

Created at animoto.comYouTube link: New Energy Fractals

~ Fraktali Nove Energije ~

Tobias iz Karminskega koncila o fraktalih:

''Tako, geometrija fraktalov, sveta geometrija, numerologija, števila sama po sebi in tisto, kar bomo imenovali kot splošna matematika so čudovit način za razumevanje kako se energija premika in kako se odziva na zavest.''

''... energijo fraktalov lahko pravzaprav uporabiš za lažje povezovanje z nefizičnimi domenami.'' Shoud 8, 2008: Claim Who You Are, Q&A

Moj YouTube profil: Igriva Vila

July 14, 2008

my VIDEO on YouTube

in DARKNESS is DIVINITY

In this video you can see fractals in black and white which gives a special beauty to them.

Or as Tobias from Crimson Circle says: ''It is the safe New Energy that allows this to happen. It allows you to see what you have called "the darkness" in a whole new way and discover that it was the place where the divinity was hiding all of this time, hiding in the deepest, deepest love for you.''

Created at animoto.comYouTube povezava: in DARKNESS is DIVINITY

v TEMI je BOŽANSKOST

Video je sestavljen iz fraktalov, v katerih prevladuje črna barva, ki pa jim daje posebno lepoto.

Ali kot pravi Tobias iz Karminskega Koncila: ''To je varna Nova Energija, ki dovoljuje, da se to zgodi. Dovoli ti, da vidiš tisto, kar si poimenoval ''tema'' na čisto nov način in da odkriješ, da je to mesto, kjer se je božanskost ves čas skrivala, skrivala v globoki, najgloblji ljubezni do tebe.''

Narejeno na animoto.com.

LIGHTs


LUČKE

July 10, 2008

July 4, 2008

in DARKNESS is DIVINITY


v TEMI je BOŽANSKOST

CLICK on image to view it larger
KLIKni na sliko da jo povečaš

July 3, 2008

July 2, 2008