January 18, 2008

RELEASE

I release the year 2007. I release it through those fractals below. Fractals which belongs to last year.

Izpuščam 2007. Izpuščam ga skozi spodnje fraktale. Fraktale, ki pripadajo lanskemu letu.January 11, 2008

HEALING

Healing Energy for 2008
Let's begin New Year with the healing energies of those turquoise colored fractals.

Just sink into them and feel the Power of Healing for all the layers of your Being.
Feel them in your body and allow them to
do the healing.
Just allow.
And breathe.

Slowly and deeply.
More and more.
More and more…

ZDRAVLJENJE
Zdravilna energija za leto 2008

Pa začnimo novo leto z zdravilnimi energijami turkizno obarvanih fraktalov.

Potopite se vanje in občutite njihovo zdravilno moč, ki vpliva na vse plasti vašega Bitja.
Začutite jih v svojem telesu in jim dovolite, da vas zdravijo.
Samo dovolite.
In dihajte.
Počasi in globoko.
Bolj in bolj.
Bolj in bolj…