July 14, 2008

my VIDEO on YouTube

in DARKNESS is DIVINITY

In this video you can see fractals in black and white which gives a special beauty to them.

Or as Tobias from Crimson Circle says: ''It is the safe New Energy that allows this to happen. It allows you to see what you have called "the darkness" in a whole new way and discover that it was the place where the divinity was hiding all of this time, hiding in the deepest, deepest love for you.''

Created at animoto.comYouTube povezava: in DARKNESS is DIVINITY

v TEMI je BOŽANSKOST

Video je sestavljen iz fraktalov, v katerih prevladuje črna barva, ki pa jim daje posebno lepoto.

Ali kot pravi Tobias iz Karminskega Koncila: ''To je varna Nova Energija, ki dovoljuje, da se to zgodi. Dovoli ti, da vidiš tisto, kar si poimenoval ''tema'' na čisto nov način in da odkriješ, da je to mesto, kjer se je božanskost ves čas skrivala, skrivala v globoki, najgloblji ljubezni do tebe.''

Narejeno na animoto.com.

No comments: