March 24, 2008

ARTHUR C. CLARKE about FRACTALS

~ ARTHUR C. CLARKE o FRAKTALIH ~

Here is very interesting video about fractals. You can find more videos if you click on YouTube - Arthur Clarke.Zelo zanimiv video o fraktalih, ki pa je žal samo v angleščini. Več jih najdete na tej povezavi: YouTube - Arthur Clarke.

Some fractals of mine in which you can find Mandelbrot set (M-set):

Zgoraj je nekaj mojih fraktalov v katerih se vidi obris Mandelbrotove množice.

No comments: